Δείγμα Newsletter Sample

Όστρα Restaurant – Newsletter

Marketing

Η Idea Studio είναι ο σταθμός για ολοκληρωμένο marketing. Η αρχική ιδέα υλοποιείται σε εκτυπώσεις, αγορά αναγκαίων υλικών, προγραμματισμό εκδηλώσεων ή δημόσιες σχέσεις. Στόχος και σκοπός μας είναι μόνο ένας – η καλύτερη διαφήμιση για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και προώθηση της επιχείρησής σας. Αυτή είναι η σωστή κίνηση!
Idea Studio is a one stop shop for the complete marketing solution. The initial concept comes to substantiation to studio, to printing, to media buying, to event planning or to public relations. Our focus and our goal is only one – the best advertisement and promotion of your company. This is the right move!
Κοινοποίηση στο Facebook