Δήμος Σπάτων, Αρτέμιδος – Facebook

Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του χρονολόγιου του Δήμου στο Facebook.
Οι φωτογραφίες υπήρχαν, αλλά έπρεπε να κάποιον τρόπο να φαίνονται όλες μαζί.

Advertisements

SMS – Ελληνάδικο

Διαφημιστικό για ολοσέλιδη καταχώρηση σε εφημερίδα.

Οι δικοί μου ξένοι!!! – My own strangers!!!

Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του άρθρου Οι δικοί μου ξένοι!!!
Constructed for the needs of the post My own strangers!!!

Ζώ – I Live

Μονόλογος – Monologue


Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του άρθρου Μονολογούμε
Constructed for the needs of  the post Monoloque

Θετικά ή αρνητικά σκέψη – Positive or negative


Θετικός ή αρνητικός τρόπος σκέψης – Positive or negative way of thinking


Θετικός ή αρνητικός τρόπος σκέψης στο blogging – Positive or negative way of thinking in blogging

Βόλτα στην Αθήνα – Walking in Athens