Παρουσίαση – Presentation


Παρουσίαση για τις ανάγκες της έκθεσης ITB του Βερολίνου για την Transfersonly.net.
Demonstration for the needs of the exhibition ITB at Berlin for Transfersonly.net.