Δήμος Σπάτων, Αρτέμιδος – Facebook

Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του χρονολόγιου του Δήμου στο Facebook.
Οι φωτογραφίες υπήρχαν, αλλά έπρεπε να κάποιον τρόπο να φαίνονται όλες μαζί.

Εκτυπώσεις – Print

Έντυπα Prints Services
Αφίσες Posters
Επιγραφές Labels
Προσκλήσεις Invitations
Κάρτες Cards
Σε οτιδήποτε έχει επιφάνεια μπορούμε να τυπώσουμε! Προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα εκτυπωτικών λύσεων από εγχειρίδια, προσκλήσεις, φυλλάδια, κάρτες, επαγγελματικές κάρτες, δώρο-επιταγές και φτάνουμε μέχρι μεγάλου μεγέθους πόστερ, πανό, εκτυπώσεις σε οχήματα, σε μαγνητάκια, κ.α. Με όλα αυτά μπορείτε να αφήσετε τα ίχνη σας στην αγορά.
If it has a surface, we can print on it! We offer a huge range of print solutions from brochures, invitations, fliers, cards, business cards and stationary to large format posters and banners, prints on vehicles and magnets etc. With all these you can make your mark in market.

Κοινοποίηση στο Facebook