14 Φεβρουαρίου

Αρτέμιδα – Καρναβάλι και Κούλουμα

Μελέτη για φωτογραφία – Study for photo

idea studio

idea studio

Αυτή η εικόνα φτιάχτηκε για τις ανάγκες του άρθρου στο Το πιθάρι της Πανδώρας – Free Press «Ανατολική Ακτή»

This picture was created for the needs of the post at Pandora’s Pot – Free Press «Anatoliki Akti»

Η Προίκα μου – My Trousseau

idea studio

Αυτή η εικόνα φτιάχτηκε για τις ανάγκες του άρθρου στο nefeloma

This picture was created for the needs of the post at nefeloma

Ευχαριστώ – Thank you

idea studio

Αυτή η εικόνα φτιάχτηκε για τις ανάγκες του άρθρου στο nefeloma

This picture was created for the needs of the post at nefeloma

Ταξίδι ψυχής – Travel of soul

idea studio

Αυτή η εικόνα φτιάχτηκε για τις ανάγκες του άρθρου στο nefeloma

This picture was created for the needs of the post at nefeloma

TV και Ελλάδα – TV and Greece

idea studio
Αυτή η εικόνα φτιάχτηκε για τις ανάγκες του άρθρου στην “Ανατολική Ακτή”!
This picture was created for the needs of the post at “Ανατολική Ακτή”!
Από Designs